About

Here be seaswines is not updated often. My main ambition with this blog is to share thoughts, knowledge and learn how to write in English.

If you have comments on Here be seaswines mail me at claes-magnus@herebeseaswines.net. I am webmaster for my friends @ Headache Comix. At GitHub I am bergsans.


Here be seaswines

Here be seaswines? The seaswine, indeed a strange creature, was depicted by the Swedish historian Olaus Magnus, on Carta Marina from 1539. According to Magnus, seaswines lived in the North Sea and in the medieval mind, they were linked to heretics, distorted the truth, and lived like swine in a non-literal way.

You see the seaswine (I've obviously modified it for the logo of this site) in the middle, quite near the left border:

My aim, however, is not to distort the truth but to explore territories marked with a monster on my personal map of programming. I have so many monsters on my map, things I would’ve wanted to explore, monsters I want to remove, things to understand (enough to not be forced to resort to myth).

/ Claes-Magnus Berg


Tech & Online art projects

Feel free to check out some art and learning projects of mine:


Science Fiction stories

I am a failed Science Fiction writer. Some texts are fairly good, some are not. All texts are published under my former surname (Bernson); now I use the same surname as my children.

This is some bad and good words about my latest novel, Drömmarnas boning:

Fastän den är drygt 70 sidor lång så kändes det ändå inte som om jag riktigt förstod vad författaren egentligen ville berätta. Det hela håller sig på, ett för mig alltför abstrakt plan och samtidigt som det berättas så mycket så förklaras det så lite. Det finns intressanta aspekter som aldrig tas om hand ordentligt, informationen blir alltför knapphändig för att jag ska kunna engagera mig. - Smutstiteln (blog)
Drömmarnas boning hade kunnat utspela sig i vilket rapportskrivande samhälle som helst – för enligt mig är det förträffligheten i språket, uttrycken och beskrivningen av O.R. Mannheims stigande galenskap som gör att jag vill läsa klart de 76 sidorna. - Jesper Bengtsson, tidskriften Barrikaden
Bernsons sparsamma miljöbeskrivning och liksom torra sätt att behandla ord förstärker berättarivern i denna tunna bok. Bortsett från den förtjusande formen och det genomtänkta upplägget leder innehållet till igenkänning på ett sätt som liknar Bertolt Brechts Verfremdungseffekt: genom att beskriva en tillvaro långt bortom läsarens egen får läsaren bättre syn på sin egen verklighet än hen hade innan. Det är bara att applådera. - Hedvig Ljungar, tidskriften Kulturen

Essays on politics and culture

Beforing working as a programmer, I used to work at a library and write essays on culture and politics. I've contributed with some 60-70 texts for various Swedish magazines such as Axess, Sans, Kulturen and Liberal Debatt among others. Not many texts are available Online, but all texts from Liberal Debatt are Online (and freely available). In these contexts I wrote under my old surname (Bernson).Here be seaswines is a proud member of the geekring!

geekring.net nvigation Previous geekring site Random geekring site Next geekring site Main geekring site